ALGEMENE VOORWAARDEN

Auteursrecht
Niemand mag zonder toestemming van N. van Dongen het werk van Deugniet en Co verveelvoudigen en/of openbaar maken.

Betaling
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deugniet en Co zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. 
De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen. 

Bestelling en levertijd
Na ontvangst van het bestelformulier krijgt u per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag binnen is, worden de bestelde artikelen doorgaans op werkdagen voor 16:00 verzonden indoen voorradig. Deugniet en Co gebruikt de opgegeven tekst van het bestelformulier en is niet verantwoordelijk voor daarin gemaakte fouten van klanten. Aan het niet tijdig doorgeven van veranderingen of eventueel herstel van deze fouten kunnen kosten verbonden zijn. Doorgaans bestaat dit uit het opnieuw betalen van de verzendkosten (LET OP, ook bij een order met gratis verzending bij aanvang)

Retourneren
Als een artikel bij aankomst niet goed of beschadigd is, kun je het retour sturen. Stuur na ontvangst een e-mail waarin je vermeldt dat je het artikel retour wilt sturen. Daarbij vermeldt je de reden van retour en het ordernummer.
Het artikel moet binnen 14 dagen na ontvangst, ongebruikt, in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd verzonden worden. Als Deugniet en Co het artikel goed retour heeft ontvangen wordt het bedrag binnen 7 dagen teruggestort. 

Deugniet en Co  behoudt zich voorts het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat, dat het artikel is gebruikt, ten gevolge van gebruik is beschadigd, schade ten gevolge van onzurgvuldig verpakken van het product, of de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.
Dit geldt tevens voor de situatie waarbij het retourneren van de artikelen niet zijn gemeld via email of na melding binnen 14 dagen na levering zijn geretourneerd.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Deugniet en Co.

Garantie
Deugniet en Co staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen en kleine verschillen in het ontwerp. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage, het niet in acht nemen van onderhoudadvies of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant, vallen niet onder de garantie.

Overmacht
Deugniet en Co is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ernstige bedrijfsstoringen en transportstagnatie.

Privacy
Deugniet en Co geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Deugniet en Co gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestelling.